Eņģeļi. Pieskāriens dvēselei

IEDVESMA

Viņi ir palīgi un vēstneši, mums, Zemes iemītniekiem. Viņi ir beznosacījumu mīlestības un gaismas būtnes, kuras ar mums ir kopā katrā solī un elpas vilcienā. Mēs nekad neesam vieni un viņi tik ļoti gaida, lai mēs tos uzrunātu, pamanītu dotās zīmes, uzticētos un ļautos. Eņģeļu